Inscripció

Entrada piscina per un dia: Entrada piscina per un dia

Obrim seguint la normativa del Departament de Salut (alguns aspectes poden canviar segons la situació sanitària de cada moment). • L’aforament al vas de la piscina i a la gesta està limitat. • No podran fer ús de les instal·lacions les persones que estiguin diagnosticades de Covid19, que presentin símptomes o que estiguin en aïllament domiciliari. Davant la sospita de qualsevol símptoma de Covid19, és obligat abandonar la instal·lació. • Seguiu les recomanacions de les autoritats sanitàries. • Accediu a la instal·lació respectant l’aforament i la distància mínima de seguretat entre persones. Distància física de seguretat 1,5 m. • Ús obligatori de la mascareta per a les persones de 6 anys o més, quan no sigui possible garantir la distància mínima interpersonal de seguretat. • Higiene freqüent de mans. • Els usuaris han de portar els seu propi material esportiu i auxiliar per al bany (xurros, flotadors...) i han d’evitar compartir-lo. • No està permès mejar a la zona de la piscina, ni portar menjar de l'exterior. • Seguiu les senyalitzacions i respecteu les instruccions i els aforaments de cada espai.

24/06/2021

31/08/2021

PREU 0 €